เกี่ยวกับเรา

บริษัท เพาเวอร์ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยกลุ่มวิศวกรไฟฟ้า และวิศกรเครื่องกล ที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านการจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าพลังน้ำ

 

บริษัท เพาเวอร์ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความมุ่งเน้นธุรกิจทางด้านการรับสำรวจ ออกแบบ บริหาร จัดหาติดตั้ง ทดสอบ อุปกรณ์ใหม่ สำหรับ โรงไฟฟ้าพลังน้ำรวมทั้งระบบสกาดาและอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และ สถานีไฟฟ้าย่อย โดย ใช้ ผู้เชี่ยวชาญ  รับทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบงานติดตั้งพร้อม ตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบ ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ลูกค้ายอมรับและเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด

 

ความเป็นมา

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ธรุกิจทางด้าน การผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบ สายส่ง จำหน่ายไฟฟ้า และงานสถานีไฟฟ้าแรงสูง

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจทางด้าน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยมาตรฐานระดับสากล

 

ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ รับ สำรวจ ออกแบบ บริหาร จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ อุปกรณ์ใหม่ สำหรับ โรงไฟฟ้าพลังน้ำรวมทั้งระบบสกาดาและอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และ สถานีไฟฟ้าย่อย

 

กลุ่มตลาด

ภูมิภาคอาเซียน

 

กลุ่มลูกค้า

  • กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ)
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โครงสร้างองค์กร

Organization Structure