โครงการ

งานออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบ้านซิแบรและแม่สะงะเหนือ พ.ศ. 2552

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สัญญาเลขที่ : 281/52
สถานที่โครงการ : อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดงาน : จัดทำเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 75 kW และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 70 kW
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ Control panel 1 ชุด , Inlet Valve 1 ชุด
Electronic Load Control Card 1 ชุด
Details

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กลำพิกุล พ.ศ. 2552

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สัญญาเลขที่ : 259/52
สถานที่โครงการ : อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
รายละเอียดงาน : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 50 kW
Induction Motor ขนาด 55 kW , ตู้ควบคุมไฟฟ้า1 ชุด , แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชุด
Details

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กม่อนเงาะ พ.ศ. 2552 , 2553

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สัญญาเลขที่ : 47/53 , 47/53 ก.
สถานที่โครงการ : อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดงาน : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 45 kW
Induction Motor ขนาด 45 kW , และตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด, ระบบ Protection Relay System
Details

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กขุนแม่แมะ พ.ศ. 2552

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สัญญาเลขที่ : 49/53
สถานที่โครงการ : อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดงาน : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 160 kW 2ชุด
Induction Motor ขนาด 160 kW 2 ชุด, ตู้ควบคุมไฟฟ้า 2 ชุด, ระบบ Protection Relay System 2 ชุด
Details

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่อุสุ พ.ศ. 2553 , 2555

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สัญญาเลขที่ : 148/53 , 148/53 ก
สถานที่โครงการ : อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รายละเอียดงาน : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Francis ขนาด 365 kW 2 ชุด,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 420 kVA 2ชุด
Governor 2 ชุด, Inlet valve 2 ชุด , Mechanical Auxiliary Equipment Overhead Traveling Crane,
Diesel – Driven Stanby Generator, AC Station service Generator, DC Station service, Control
Protechtion & Alarm System Main transformer, Line Protection Equipment
Details

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา พ.ศ. 2553, 2554

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สัญญาเลขที่ : 323/52, 323/52 ก
สถานที่โครงการ : อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดงาน : จัดหาเครื่องกังหันน้ำชนิด Pelton ขนาด 2650 kW 2 ชุด,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3300 kVA ,ตู้ควบคุมไฟฟ้า
ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด, AC Switch board 1 ชุด, DC Station service 1 ชุด, Station service Transformer
1 ชุด, Motor Control Center 2 ชุด, Mechanical Auxiliary Equipment 1 ชุด, Inlet Valve 2 ชุด
Details

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบ้านวังลุง พ.ศ. 2554

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สัญญาเลขที่ : 227/54
สถานที่โครงการ : อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดงาน : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 66.5 kW 2 ชุด, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด
83.125 kVA, ตู้ควบคุมไฟฟ้า1 ชุด, Governor & Synchronize Check System, Protection Relay system
Generator circuit Breaker, DC 24 V. System
Details

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบ้านสองแควพัฒนา พ.ศ. 2556

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สัญญาเลขที่ : 215/56
สถานที่โครงการ : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดงาน : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 32 kW 1ชุด, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 40 kVA, Butterfly Valve 1 ชุด, ระบบควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด, ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1ชุดMechanical Governor 1 ชุด, Electronic Load Control 1 ชุด
Details

งานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

 

โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินทร เครื่องที่ 1-3 ( 3 x 14 MW ) พ.ศ.2556

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สัญญาเลขที่ : S100174-2308-11/2554/SRD
สถานที่โครงการ : อำเภอสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดงาน : สำรวจอุปกรณ์ชุดเดิม และจัดหาอุปกรณ์ใหม่พร้อมออกแบบและปรับปรุงอุปกรณ์กังหันน้ำ 12 MW 3 ชุด ระบบควบคุมกังหันน้ำ , เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบ Excitation ปรับปรุงระบบป้องกันและ Metering, จัดหาระบบ Scada, จัดหาตู้ 6.6.kV Switch Gear ,จัดหาตู้ MCC และ MDB, จัดหาระบบ DC Service, และInverter, จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง115 kV, สายไฟฟ้าแรงสูง , แรงต่ำ,สายControl และ Instrument Cable Trays, Ladders, Wire Ways
Details

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ( 2x4.9 MW ) พ.ศ. 2557, 2558

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สัญญาเลขที่ : 133/58 , 133/58ก
สถานที่โครงการ : อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดงาน : ว่าจ้างทดสอบเครื่องกังหันน้ำชนิด Francis ขนาด 4900 kW 2 ชุด และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5700 kW Governor system, Main Transformer, Station service System, Standby diesel generator, 115 kV Outdoor Switchyard Equipment, Power Cable, Control & Instrument Cable, Automation, Protection Control and Metering System
Details

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ( 2x4.9 MW ) พ.ศ. 2558

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สัญญาเลขที่ : 305/58
สถานที่โครงการ : อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดงาน : จัดหาพร้อมติดตั้ง Distance Relay 1 ชุด, Differential Relay, Current transformer(115 kV) ,จัดหาพร้อมติดตั้ง Power Line Carrier ชนิด Dual Channel, Output 20 W, nominal band width 4 kHZ, Line Trap, Supporting Line Trap, Coupling filter, Teleprotection Signalling Equipment, เดินสาย Coaxial Cable, Battery ชนิด Sealed Acid Battery 48 Vdc 400 Ah พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด
Details

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ( 1x2.13 MW ) พ.ศ. 2559

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สัญญาเลขที่ : 96/59
สถานที่โครงการ : อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดงาน : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิดFrancis ขนาด 2,133 kW จำนวน 1ชุด , Generator ขนาด 2,506 kVA Governor, Inlet Valve, Mechanical Auxiliary Equipment, AC Station Service Transformer and AC Switch Board ,Tranformer terminal Cubicles ,Generator terminal Cubicles, Bus Ducts and Neutral Cubicle, DC Station Services, Control Protection and Alarm System, Main transformer, Line Protection and Swichyard Equipment, Communication System, Grounding System, Electrical Auxiliary Equipment
Details