ติดต่อเรา

บริษัท เพาเวอร์ ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

เลขที่ 47 ซอย พระรามเก้า 62 (ซอย 8 เสรี 7),
ถนนพระรามเก้า, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพฯ 10250.

โทรศัพท์ +66-2-300-0184
แฟกซ์ +66-2-300-0185

Head Office