ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์

 

 1. กังหันน้ำ (Hydraulic Turbine)
  • กังหันน้ำ ชนิด Cross Flow
  • กังหันน้ำ ชนิด Turgo
  • กังหันน้ำ ชนิด Francis
  • กังหันน้ำ ชนิด Pelton
  • กังหันน้ำ ชนิด Kaplan
 2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ และ ระบบ Excitation
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Synchronous
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Asynchronous
  • ระบบ Excitation พร้อม AVR สำหรับชนิด Static และ Brushless
 3. ระบบควบคุมเครื่องกังหันน้ำ (Governing System)
 4. ระบบสกาดา และ ระบบควบคุม Plant Automation
 5. หม้อแปลงไฟฟ้า (ภายนอกอาคาร)
 6. อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 11kV, 22kV, 33kV, 69kV, 115kV, 123kV
  • สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด Gas/Vacuum
  • หม้อแปลงสำหรับระบบป้องกัน Metering และ AVR ควบคุม
  • ระบบป้องกันและสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าแรงสูง 115kV
  • กับดักฟ้าผ่า
  • ฐานโครงสร้างรองรับอุปกรณ์
  • ระบบรากสายดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
 7. ระบบสายส่ง ขนาด 11kV, 22kV, 33kV, 69kV, 115kV, 123kV
 8. ตู้สวิตช์เกียร์แรงปานกลาง
  • 3.3kV สวิตช์เกียร์ (ภายในอาคาร / ภายนอกอาคาร)
  • 6.6kV สวิตช์เกียร์ (ภายในอาคาร / ภายนอกอาคาร)
 9. ตู้สวิตช์เกียร์แรงต่ำ และ ระบบ Station Service
  • ตู้สวิตช์เกียร์แรงต่ำ
  • ตู้คอนโทรลมอเตอร์
  • ตู้จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (AC / DC)
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดดีเซล
  • หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับ Station Service
 10. ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
  • แบตเตอรี่ และ ตู้ Charger
  • ตู้อินเวอร์เตอร์
 11. อุปกรณ์เสริมในการวางระบบไฟฟ้าได้แก่ สายไฟฟ้าแรงสูง และ แรงต่ำ, สายคอนโทรล และ สายสัญญานรางเคเบิ้ลเทร์ย, รางแลดเดอร์, รางไวย์เวย์

การบริการ

 1. รับสำรวจและออกแบบพร้อมทั้งจัดหาติดตั้งและทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบงานติดตั้งพร้อมทั้งทดสอบสำหรับอุปกรณ์ Electromechanical ใหม่ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 2. รับตรวจสอบและออกแบบ พร้อมทั้งจัดหา ติดตั้ง และ ทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบงานติดตั้งพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพไปในทางที่ดีขึ้น
 3. รับเตรียมการสำรวจวิจัยและศึกษาความเป็นไปพร้อมทั้งการดำเนินการและพัฒนาสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำใหม่
 4. รับเตรียมเอกสาร สำหรับใช้ในการยื่นประมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และ แบบรูปรายละเอียดทางด้านเทคนิค
 5. รับการดำเนินงานและการบริการซ่อมบำรุง