โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบ้านสองแควพัฒนา

อำเภอเมือง, จังหวัดเชียงราย, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ประเทศไทย

Details:
จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 32 kW 1ชุด, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 40 kVA, Butterfly Valve 1 ชุด, ระบบควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด, ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1ชุดMechanical Governor 1 ชุด, Electronic Load Control 1 ชุด