โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่อุสุ

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ประเทศไทย

รายละเอียดงาน:
จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Francis  ขนาด 365 kW  2 ชุด,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 420 kVA 2ชุดGovernor 2 ชุด, Inlet valve 2 ชุด , Mechanical Auxiliary Equipment Overhead Traveling Crane ,Diesel – Driven Stanby Generator , AC Station service Generator , DC  Station service , ControlProtechtion & Alarm System  Main transformer , Line Protection Equipment