โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินทร เครื่องที่ 1-3 ( 3 x 14 MW )

อำเภอสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

รายละเอียดงาน:
สำรวจอุปกรณ์ชุดเดิม และจัดหาอุปกรณ์ใหม่พร้อมออกแบบและปรับปรุงอุปกรณ์กังหันน้ำ 12 MW 3 ชุด ระบบควบคุมกังหันน้ำ , เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบ Excitation ปรับปรุงระบบป้องกันและ Metering, จัดหาระบบ Scada, จัดหาตู้ 6.6.kV Switch Gear ,จัดหาตู้ MCC และ MDB, จัดหาระบบ DC Service, และInverter, จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง115 kV, สายไฟฟ้าแรงสูง , แรงต่ำ,สายControl และ Instrument Cable Trays, Ladders, Wire Ways