โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล -KTP ( 2×4.9 MW )

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ประเทศไทย

Details:
จัดหาพร้อมติดตั้ง Distance Relay 1 ชุด, Differential Relay, Current transformer(115 kV) ,จัดหาพร้อมติดตั้ง Power Line Carrier ชนิด Dual Channel, Output 20 W, nominal band width 4 kHZ, Line Trap, Supporting Line Trap, Coupling filter, Teleprotection Signalling Equipment, เดินสาย Coaxial Cable, Battery ชนิด Sealed Acid Battery 48 Vdc 400 Ah พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด