โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล -KTP1 ( 2×4.9 MW )

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ประเทศไทย

 

รายละเอียดงาน:
ว่าจ้างทดสอบเครื่องกังหันน้ำชนิด Francis ขนาด 4900 kW 2 ชุด และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5700 kW Governorsystem, Main Transformer, Station service System, Standby diesel generator, 115 kV Outdoor Switchyard Equipment, Power Cable, Control & Instrument Cable, Automation, Protection Control and Mmetering System