โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบ้านวังลุง

อำเภอพรหมคีรี, จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประเทศไทย

เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ประเทศไทย

รายละเอียดงาน:
จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Cross Flow ขนาด 66.5 kW 2 ชุด, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 83.125 kVA, ตู้ควบคุมไฟฟ้า1 ชุด, Governor & Synchronize Check System, Protection Relay system Generator circuit Breaker, DC 24 V. System